RKW Mazowsze
logo

Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny

Jako sędzia Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego w Warszawie skazał w stanie wojennym m. in. Zofię Romaszewską w lutym 1983 roku Klasycznym przykładem traktowania osób internowanych są wyroki Sądu Okręgowego Wydziału Karnego w Siedlcach dot. zadośćuczynienia  i odszkodowania za decyzję o internowaniu: 1. wyrok z dnia 9.02....

Przewodniczący Wydziału
Sąd Okręgowy w Siedlcach - II Wydział Karny