RKW Mazowsze
logo

Sąd Okręgowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny

Była obecna na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów w Warszawie w dniu 3 września 2016 roku.

Sędzia
Sąd Okręgowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny

Sędzia
Sąd Okręgowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny

Przewodniczący Wydziału
Sąd Okręgowy w Ostrołęce - I Wydział Cywilny