RKW Mazowsze
logo

Władze Oddziału

RKW Otwock

Siedziba Oddziału - Otwock

Obszar działania – powiat otwocki

Zarząd – przewodniczący Piotr Kwiatkowski,

z-ca przewodniczącego Maciej Kwiatkowski,

skarbnik Janina Skoczylas.

Zarząd powiatu

Wicestarosta

Członek Zarządu Powiatu

Sekretarz powiatu

Skarbnik powiatu

LISTA PROKURATURA

Mapa powiatu

Prawa autorskie:
https://www.osp.org.pl/