RKW Mazowsze
logo

Wieści z Mazowsza

Pruszków
2015-12-09 17:59

Kiedy spojrzysz z kosmosu na Polskę, zobaczysz bardzo rozświetloną okolicę - to mazowiecka linia kolejki WKD i położone wzdłuż niej miejscowości. W II Rzeczpospolitej, na zachód od Warszawy, wzdłuż właśnie uruchamianej Elektrycznej Kolei Dojazdowej (dziś Warszawskiej Kolei Dojazdowej - WKD), powstają miasta ogrody – zielone miejscowości...

RKW w terenie

2015-12-09 02:04

Niby tak się podśmiewamy, tak lekceważymy, że dyplomy, że w ramkę, że na ściankę.. Ale Dyplomy RKW są piękne. Mają swój wyjątkowy styl. Są eleganckie, dostojne, takie ważne, i już chciałoby się zobaczyć wnuki, które z dumą pokazują dyplom dziadka czy babci, ten dyplom RKW z pamiętnego 2015 roku. U nas w powiecie nawet spotkania są...

Władze Oddziału

RKW Pruszków

Siedziba Oddziału - Pruszków

Obszar działania – powiat pruszkowski z wyjątkiem gminy Brwinów

Zarząd – przewodniczący Piotr Bednarski

z-ca przewodniczącego Jacek Kołodziejak,

skarbnik Maria Bucka.

Zarząd powiatu

Starosta

Wicestarosta

Sekretarz powiatu

Skarbnik powiatu

Mapa powiatu

Prawa autorskie: