RKW Mazowsze
logo

Wieści z Mazowsza

Siedlecki
2016-01-26 22:42

Preferencje polityczne mieszkańców powiatu siedleckiego. Obecnie w radzie powiatu siedleckiego wyraźnie dominuje PSL, które posiada 13 radnych na 21 wszystkich mandatów co daje 61,9%, PiS posiada 7 radnych - 33,3%, Lokalny Komitet posiada 1 radnego – 4,8%. Na 13 gmin jakie są w powiecie 3 wójtów zostało wybranych z listy rekomendowanej przez...

RKW w terenie

2016-01-14 20:40

8 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe członków Oddziału RKW Siedlce.  Po części oficjalnej, w czasie której rozdano uczestnikom akcji kontrolowania wyborów pamiątkowe dyplomy, zebrani podzielili się opłatkiem, a następnie posilili się ciastami upieczonymi przez członków oddziału. Aldona Choma i Andrzej Woroszyło prowadzą...

Władze Oddziału

RKW Siedlce

Siedziba - Siedlce

Obszar działania – Siedlce miasto na prawach powiatu

i powiat siedlecki

Zarząd – przewodniczący Andrzej Woroszyło,

z-ca przewodniczącego Aldona Choma,

skarbnik Mariusz Majek

Zarząd powiatu

Starosta

Wicestarosta

Sekretarz powiatu

Skarbnik powiatu