RKW Mazowsze
logo

Władze Oddziału

RKW Radom

Siedziba Oddziału - Radom

Obszar działania - Radom miasto na prawach powiatu

i powiat radomski

Zarząd – przewodniczący Mateusz Bracisiewicz,

z-ca przewodniczącego Michał Pawiński,

skarbnik Michał Nowakowski.

Zarząd powiatu