RKW Mazowsze
logo

Władze Oddziału

RKW Brwinów

Siedziba Oddziału - Owczarnia

Obszar działania – gmina Brwinów w powiecie pruszkowskim i gmina Podkowa Leśna w powiecie grodziskim

Zarząd

przewodniczący Radosław Sikora

z-ca przewodniczącego Jacek Kowalewski,

skarbnik Marcin Rusak.

Herb

Zarząd gminy

Z-ca burmistrza

Sekretarz gminy

Skarbnik gminy