RKW Mazowsze
logo

Spotkanie członków oddziału Stowarzyszenia RKW Pruszków

Dnia 18.10.2016 odbyło się spotkanie członków oddziału pruszkowskiego Stowarzyszenia RKW. Celem spotkania była dyskusja na temat najbliższych celów, jakie może sobie postawić oddział pruszkowski Stowarzyszenia RKW.

Uczestnikiem naszego spotkania był Prezes Stowarzyszenia Pan Jerzy Targalski. W spotkaniu udział wzięli także Państwo Małgorzata Lis-Naskręt, Jacek Kołodziejak, oraz Marcin Zaborowski. Gośćmi spotkania byli Panowie Marcin Rusak, Radosław Sikora i Jacek Kowalewski z oddziału brwinowskiego.

Spotkanie nasze można z grubsza podzielić na trzy części:

Dyskusja na temat konieczności zwiększenia liczby osób przygotowanych do kontroli najbliższych wyborów. Ta część naszego spotkania nie zakończyła się wyraźną konkluzją, chociaż pojawił się pomysł Pana Marcina Zaborowskiego, aby spróbować nawiązywać współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami, ponieważ ich członkowie to często ludzie aktywni, działający na rzecz swojej „małej ojczyzny”. Moim zdaniem ten wątek naszej dyskusji wymaga kontynuacji na następnym spotkaniu.

Dyskusja na temat takiej zmiany ordynacji wyborczej, która wykluczyłaby jakąkolwiek możliwość fałszerstw. Efektem tej części naszego spotkania była, zgodnie  przez wszystkich uczestników naszego spotkania przyjęta, propozycja, aby Pan Marcin Zaborowski zajął się przemyśleniem i opracowaniem wstępnej koncepcji utworzenia zespołu mającego na celu przygotowanie projektu ustawy o nowej ordynacji wyborczej. Pan Marcin zaprezentuje tę właśnie koncepcję podczas naszego kolejnego spotkania. Swoją gotowość do uczestnictwa w zespole przygotowującym nową ordynację wyborczą zgłosili Panowie Jacek Kołodziejak i Radosław Sikora.                              

Ostatnia część naszego spotkania to pytania do Pana Jerzego Targalskiego, który dzielił się z nami swoimi opiniami na temat bieżącej sytuacji politycznej.

Kolejne spotkanie członków naszego oddziału zaplanowaliśmy na listopad. Jego termin zostanie podany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Pozdrawiam,

Piotr Bednarski

Powiat - Gmina: 
Pruszków