RKW Mazowsze
logo

Na mazowieckiej równinie

Kiedy spojrzysz z kosmosu na Polskę, zobaczysz bardzo rozświetloną okolicę - to mazowiecka linia kolejki WKD i położone wzdłuż niej miejscowości.

W II Rzeczpospolitej, na zachód od Warszawy, wzdłuż właśnie uruchamianej Elektrycznej Kolei Dojazdowej (dziś Warszawskiej Kolei Dojazdowej - WKD), powstają miasta ogrody – zielone miejscowości tworzone podług angielskiej idei „mieszkaj na wsi, pracuj w mieście”. Na owe czasy projekt nowoczesny i śmiało przeniesiony na grunt polski. Architektura w stylu modernistycznym i narodowym, urbanistyka zapewniająca przestrzeń, powietrze i wygodę, aleje szlachetnych drzew i zielone tereny publiczne,  infrastruktura społeczna, stacje elektrycznej kolejki, to główne cechy tych miejscowości. Dziś, po blisko 100 latach, miasta ogrody rozsypane na linii WKD, starają się wysiłkiem aktywnych mieszkańców, utrzymać swój przedwojenny charakter, swoją historyczną tożsamość. Niektóre są w całości pod ochroną konserwatora zabytków. Jedną z istotnych cech tych ogrodowych miejscowości jest starodrzew – symbol ciągłości pokoleń i ich piękna, monumentalna ozdoba.

W maju tego roku, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, nakazuje Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD), a w konsekwencji samorządom położonym wzdłuż linii tej kolei - przebiegającej przez obszary chronionego krajobrazu i środowiska - wycinkę wszystkich drzew i krzewów bez względu na ich gatunek, stan i wiek, na odcinku 33 kilometrów w piętnastometrowych pasach po obu stronach torów.

Mieszkańcy i społecznicy Brwinowa, Grodziska Mazowieckiego, Komorowa, Malich, Michałowic, Milanówka, Podkowy Leśnej, Pruszkowa, a także wielu innych miejscowości, apelują do decydentów o odstąpienie od wykonania tej decyzji i zmianę przepisów w tej materii. Do mieszkańców dołączyli radni z okolic, a nawet całe rady miejskie i powiatowe wydały stanowiska potępiające tą decyzję. Blisko 4000 mieszkańców podpisało Apel o zmianę przepisów w tym zakresie.

A przepisy, jako żywo, sprzyjają producentom akustycznych ekranów…

Decyzja UTK wydana została na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. Usunięcie drzew kończy się instalacją ekranów, które wyrastają przy liniach kolejowych w całej Polsce. Wykonanie Rozporządzenia na linii WKD oznacza usunięcie tysięcy zdrowych drzew i krzewów, które w żaden sposób nie zagrażają bezpieczeństwu. Wręcz przeciwnie te drzewa stanowią naturalną ochronę przed śniegiem, kurzem i hałasem.  Drzewa te tworzą niepowtarzalny klimat, tak zdrowotny, jak i krajobrazowy. Przywodzą na myśl historię tych okolic, która cieszy się niezapomnianą tradycją przedwojennych letnisk, tak pięknie opisywanych w wielu literackich i filmowych dziełach. Drzewa stanowią dziedzictwo, a jednocześnie spełniają wiele praktycznych funkcji – oczyszczają powietrze, dają barierę dla kurzu i hałasu, służą za schronienie ptakom, ozdabiają ulice, tworząc wyróżniające się aleje - są wielkimi zdobnymi roślinami w ogrodowych miejscowościach historycznej linii WKD.  Charakterystyczny krajobraz polskich miast ogrodów to wyraz naszej tożsamości. Monumentalna przyroda, często wiekowe drzewa liściaste wielu gatunków, przetkane dorodnymi sosnami, stanowią widomy znak kontynuacji pokoleń, zamieszkujących te okolice. Na „konieczność zachowania krajobrazów będących źródłem tożsamości narodu polskiego” zwraca uwagę Ustawa krajobrazowa, która niedawno weszła w życie. Bo krajobraz wywołuje rozmaite wrażenia i uczucia: przyjemność, odprężenie, satysfakcję, kontemplację, wzniosłość. Monumentalne drzewa dają poczucie potęgi. Krajobraz może być piękny i malowniczy. A to jest nasz krajobraz, nasz polski krajobraz, z którego jesteśmy dumni, który chcemy oglądać, podziwiać i chronić.

A jakie uczucia wywołają w nas akustyczne ekrany?

Mieszkańcy wierzą, że nikt nie zniszczy charakteru ich miejscowości, walorów budujących jakość życia, nie zniszczy polskiego krajobrazu, cennej przyrody. Decydenci nie odważą się na działania, które zdegradują to co służy wszystkim pokoleniom - dzisiejszym, przeszłym i przyszłym, i co stanowi o ciągłości pokoleń. A gminy jako współwłaściciele Warszawskiej Kolei Dojazdowej uchronią utratę jej dobrego imienia kolejki przyjaznej mieszkańcom na rzecz wizerunku spółki wrogiej ludziom i przyrodzie..

akb

Przyłącz się do Apelu na www.kolejnadrzewa.pl

Powiat - Gmina: 
Pruszków